Chodzą chłopcy ze starówki


słowa : Agata Grzegorczyk, muzyka : Stefan Brzozowski 

Chodzą chłopcy ze starówki

Średnia wieku, średnia wzrostu

W marynarkach i w zegarkach

Nerwów rozstrój

Garnitury siwoszare

Siwoszare mają myśli

Chodzą chłopcy ze starówki

Tacy śliczni

Chodzą chłopcy ze starówki

Różne sploty, różne sprawy

Baseball-ówki, ciężkie główki

Zapach trawy

Samochody błękitnawe

Błękitnawe mają myśli

Chodzą chłopcy ze starówki

Tacy śliczni

Chodzą chłopcy ze starówki

Prawie nie do odróżnienia

Czarny T-shirt, czarna skóra

Bez znaczenia

Jeden krok stawiany w chmurach

Drugi krok po twardej ziemi

Chodzą chłopcy ze starówki

Zamyśleni

Chodzą chłopcy ze starówki

Niedomyci, poszarpani

Sentymenty i zakręty

Czas bez granic

Zdarte buty, głosy zdarte

Od przepicia od śpiewania

Chodzą chłopcy ze starówki

Proszę pana

Chodzą chłopcy ze starówki

Ze starówki chodzą chłopcy

Wszyscy wiedzą nie powiedzą

Kto jest obcy

Wszyscy chodzą jednakowo

Każdy szuka jakiś miejsc

Chodzą chłopcy ze starówki

Itp. ,Itd., Itp. ,Itd.

Przejdź na starą stronę zespołu »